Łączna liczba wyświetleń

piątek, 3 kwietnia 2020

Z cyklu NAUCZANIE ONLINE: Porządki w domu - zbiórka książek.


Kolejne dni w domu. W tym czasie część z nas przystępuje do.. porządków. Powody są różne, ale najczęściej to nuda albo mama nam każe. 😄

Właśnie w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne, SAMORZĄD UCZNIOWSKI miał przeprowadzić zbiórkę książek dla Domu Matki i Dziecka w Supraślu.Dom Matki i Dziecka jest placówką całodobową, stacjonarną, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci. Placówkę prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Podopieczne rekrutują się głównie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, ze środowisk dotkniętych patologią życia rodzinnego. Matki, wraz ze swoimi dziećmi otrzymują samodzielne pokoje. Mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, kaplicy oraz świetlicy dla dzieci. Siostry pomagają młodym matkom utrzymać się przy życiu, zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczą nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła. Ponadto starają się budzić w kobietach potrzebę uzupełniania własnego wykształcenia i podjęcia zatrudnienia. Dom utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych w celu powrotu kobiet do środowiska rodzinnego. Kobiety, które nie mają możliwości powrotu do rodziny, składają poręczone przez Dom podanie do gminy o przydzielenie mieszkania chronionego. Ponadto Dom udziela podopiecznym nieposiadającym stałego źródła dochodu lub posiadającym niskie dochody, pomocy w formie żywności oraz pomocy rzeczowej.

Zatem jeśli podczas swoich porządków znajdziesz książki, z których już nie korzystasz odłóż je do pudełka. Jak wrócimy do szkoły przyniesiesz je, a SAMORZĄD UCZNIOWSKI dopilnuje abyś za swój dobry gest dostał dobre słowo 😀 i pochwałę.
Pozdrawiam
IK

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza